Business Training

Se hvordan Place and Train-forløbet fungerer i praksis, når mentor Mette Østergaard

fortæller, hvordan den gode mentorstøtte hjælper både trainee og virksomhed i et Place and Train-forløb . 

Business Training 

Business Training er et program, der inkluderer udsatte på arbejdsmarkedet. Det består af virksomhedspraktik, undervisning og mentorstøtte, som er almene praksisser i mange kommuner. Nytænkningen ligger i  selve kombinationen af elementerne samt en support til virksomhederne.

Hvem står bag? 

Business Training ejes og drives af Dansk Flygtningehjælp og er støttet af EU's socialfond. Vi arbejder med at inkludere udsatte på det danske arbejdsmarked.

 

Business Training samarbejder med partnerkommunerne, som er Hillerød, Allerød, Gentofte og Rudersdal Kommune frem til 2021 samt Kolding, Vejen, Haderslev og Odense frem til udgangen af 2020.

Sådan ser et forløb ud

I Business Training arbejder vi med Place and Train-forløb. Metoden går ud på hurtigst muligt at få deltageren i praktik i en virksomhed – place – og sideløbende træne de nødvendige kompetencer via undervisning og mentorordning – train.

Virksomhedspraktik er hele forudsætningen for, at deltageren kan træne alt det, der knytter sig til at være på en arbejdsplads og opbygge kompetencer. Ved at skabe det gode match mellem virksomhed og trainee får begge parter et meningsfuldt udbytte.

Mentorstøtte og undervisning

I Business Training har hver trainee en mentor, som følger dem tæt hele vejen igennem forløbet – både før, under og efter praktikken. Derudover er der teamsessions to gange ugentligt, hvor deltagerne mødes til undervisning og dialog om alt fra at skrive et CV til at begå sig på en dansk arbejdsplads.

Flygtninge i Place and Train-forløb er til teamsessions to gange om ugen. Her mødes alle deltagere til undervisning og dialog om alt fra at skrive et CV til at begå sig på en dansk arbejdsplads.

Grundig screening

Selvom ingen forløb er ens, begynder alle med, at den udsatte indstilles af én af vores partnerkommuner. Med udsat menes en person, der har forhold, som indtil videre har vanskeliggjort deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være både fysiske, psykiske og sociale forhold.

 

Et forløb begynder altid med en grundig screening af den enkelte trainee. 

Her ser vi på:

 

Kompetencer, uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund

Tidligere praktikker, og hvad der er gået godt og/eller dårligt

Helbredsmæssige og sociale forhold

Motivation for at lære dansk og komme i arbejde

Én fast kontaktperson 

Hver virksomhed har én fast kontaktperson fra Dansk Flygtningehjælp tilknyttet. Det er samme konsulent, der er trainees mentor og som står for undervisningen, og som derfor kender trainee og vedkommendes styrker og udfordringer. Det gør det nemmere for virksomheden at få den rette støtte undervejs.  

Kontaktpersonen lægger stor vægt på at indføre virksomheden i forløbet, så alle parter er trygge fra start og undervejs. 

”Det er alfa og omega, at vi har én kontaktperson tilknyttet. Han kender trainee og forløbet, så han har hurtigt hjulpet, når vi har haft brug for at forklare eller uddybe noget til trainee”

– Virksomhed i Hovedstaden

 

Virksomheder med en trainee i praktik har også adgang til vores 24/7-hotline, hvor kompetente fagfolk står klar med rådgivning og on-site-hjælp, hvis der opstår et akut behov. 

Business Training i medierne 

Gode erfaringer med Projekt Business Training
De er meget tæt omkring den enkelte borger
Vi tror på potentialet i de her mennesker 

Publikationer

Projekt Business Training er et af de otte succesprojekter, der har særligt stor succes med at få flygtninge i arbejde.

 

Læs rapporten, hvor Nordisk Ministerråd fremhæver Projekt Business Training  blandt andre projekter i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, der arbejder med at få traumatiserede flygtninge i arbejde.

Har du spørgsmål? Under FAQ kan du se svar på ofte stillede spørgsmål. Ellers er du velkommen til at tage fat i os.

Hovedkontor

Dansk Flygtningehjælp, Integration
Olof Palmes Allé 35
8200 Aarhus N


Tlf: 60202370
Mail: maja.gammelgaard@drc.ngo

 

CVR nr. 20 69 93 10