FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi afbryde et praktikforløb?

Ja, I kan til enhver tid stoppe praktikforløbet, hvis samarbejdet ikke fungerer, da der ikke er en bindende kontrakt.

Skal vi ansætte trainee efterfølgende?

Nej, det er ikke et krav at kunne tilbyde fast job efter endt forløb. Det er også værdifuldt for traineen at få referencer og indhold til CV’et.

 Hvor langt skal et forløb være?  

Det er op til den enkelte trainee og virksomhed. Det eneste krav er, at der skal være progression for traineen i forløbet. Typisk ligger det mellem to uger og et halvt år.

Hvilke opgaver kan vi tilbyde?

Som udgangspunkt kan alle opgaver til en ufaglært give mening, og ingenting er for småt. Opgaverne skal helst være konkrete. Fx rengøring, produktionsarbejde eller opsætning af varer.

Hvor mange timer om ugen?

I behøver ikke at kunne beskæftige en trainee i en fuldtidsstilling. Nogle timer om dagen er tilstrækkeligt. Vi aftaler altid med virksomheden, hvilket timetal der passer begge parter, og hvad der giver mening for at komme tættere på et job.  ​

Hvad hvis vi ikke kan kommunikere med trainee?

Hvis trainee ikke taler særlig godt dansk, tilbyder Dansk Flygtningehjælp en tolkeservice. Derudover kan mentor øve specifikke ord med trainee. Når det er sagt, er den bedste danskundervisning at blive en del af en arbejdsplads

Hvordan adskiller Business Training sig fra andre tilbud?

Programmet er ejet og drives af Dansk Flygtningehjælp. Det unikke er sammensætningen af metoder, som danner grundlag for al arbejde, samt de skræddersyede forløb til hver enkel deltager. Desuden har vi meget tæt opfølgning, og vi har mulighed for at møde op og understøtte trainee i selve praktikken. Vi har mulighed for at målrette vores undervisning, så der også her optrænes de specifikke kompetencer, som efterspørges i praktikken, Som noget særligt har vi de sundhedsfaglige kompetencer til at tage højde for traineens ofte komplekse sociale og fysiske problemstillinger.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål? Du er til enhver tid velkommen til at tage fat i os. 

Hovedkontor

Dansk Flygtningehjælp, Integration
Olof Palmes Allé 35
8200 Aarhus N


Tlf: 60202370
Mail: maja.gammelgaard@drc.ngo

 

CVR nr. 20 69 93 10